File Server Security
serwery plików
Email Server Security
serwery poczty
Porównanie najważniejszych cech
Ochrona stacji roboczych nie nie
Ochrona serwerów poczty nie tak
Ochrona serwerów SharePoint tak nie
Proaktywne monitorowanie tak tak
Konsola administracyjna nie nie
Porównanie funkcji ochronnych
Silnik antywirusowy/antyspyware udoskonalony tak tak
Filtr antyspamowy udoskonalony nie tak
Firewall nie nie
Ochrona antyrootkit w czasie rzeczywistym tak tak
Porównanie technologii
Natywna obsługa systemów 64-bitowych tak tak
Wykorzystanie procesorów wielordzeniowych tak tak
Emulator kodu/heurystyka udoskonalony tak tak
Emulacja kodu tak tak
Inteligentny skaner udoskonalony tak tak
Szybkie aktualizacje tak tak