Endpoint Protection
tylko komputery
Endpoint Protection Plus
tylko komputery
File Server Security
serwery plików
Email Server Security
serwery poczty
Porównanie najważniejszych cech
Ochrona stacji roboczych tak tak nie nie
Ochrona serwerów poczty nie nie nie tak
Ochrona serwerów SharePoint nie nie tak nie
Proaktywne monitorowanie nie nie tak tak
Konsola administracyjna udoskonalony tak tak nie nie
Porównanie funkcji ochronnych
Silnik antywirusowy/antyspyware udoskonalony tak tak tak tak
Filtr antyspamowy: stacje robocze udoskonalony nie tak nie nie
Firewall: stacje robocze udoskonalony nie tak nie nie
Ochrona antyrootkit w czasie rzeczywistym tak tak tak tak
avast! Sandbox: stacje robocze nowy tak tak nie nie
Porównanie technologii
Natywna obsługa systemów 64-bitowych nowy tak tak tak tak
Wykorzystanie procesorów wielordzeniowych tak tak tak tak
Emulator kodu/heurystyka udoskonalony tak tak tak tak
Emulacja kodu tak tak tak tak
Inteligentny skaner udoskonalony tak tak tak tak
Szybkie aktualizacje tak tak tak tak