Avast Free Antivirus
skuteczna darmowa ochrona
Avast Pro Antivirus
profesjonalna ochrona
Avast Internet Security
maksymalna ochrona
Avast Premier
maksymalna ochrona i narzędzia dodatkowe
Porównanie najważniejszych cech
Dozwoly użytek w firmach nie tak tak tak
Blokowanie wirusów i szkodliwych programów tak tak tak tak
Bezpieczne zakupy i bankowość online nie tak tak tak
Ochrona danych osobowych i haseł nie nie tak tak
Ochrona przed spamem nie nie tak tak
Zdalna pomoc tak tak tak tak
Zdalny dostęp nowy nie nie nie tak
Porównanie wbudowanych narzędzi
Firewall udoskonalony nie nie tak tak
Niszczarka danych nowy nie nie nie tak
Czyszczenie przeglądarki www nowy tak tak tak tak
Aktualizacja programów nowy tak tak tak tak
Automatyczna aktualizacja programów nie nie nie tak
Avast SafeZone udoskonalony nie tak tak tak
AutoSandbox udoskonalony tak tak tak tak
Avast Sandbox nie tak tak tak
Avast WebRep tak tak tak tak
Porównanie technologii
Emulator kodu/heurystyka tak tak tak tak
Osłona WWW tak tak tak tak
Osłona komunikatorów i P2P tak tak tak tak
Osłona sieciowa tak tak tak tak
Filtr behawioralny tak tak tak tak
Filtr skryptowy udoskonalony tak tak tak tak
Skanowanie z wiersza poleceń nie tak tak tak