avast! Free Antivirus
darmowa ochrona
avast! Pro Antivirus
profesjonalna ochrona
avast! Internet Security
maksymalna ochrona
Porównanie najważniejszych cech
Dozwoly użytek w firmach nie tak tak
Silnik antywirusowy/antyspyware udoskonalony tak tak tak
Bezpieczne zakupy i bankowość online nie tak tak
Ochrona przed kradzieżą tożsamości nie nie tak
Ochrona przed spamem nie nie tak
Zdalna pomoc tak tak tak
Porównanie funkcji ochronnych
avast! SafeZone nowy nie tak tak
Ochrona antyrootkit w czasie rzeczywistym tak tak tak
Firewall udoskonalony nie nie tak
avast! WebRep nowy tak tak tak
AutoSandbox nowy tak tak tak
avast! Sandbox nie tak tak
Porównanie technologii
Natywna obsługa systemów 64-bitowych nowy tak tak tak
Wykorzystanie procesorów wielordzeniowych tak tak tak
Emulator kodu/heurystyka tak tak tak
Osłona WWW tak tak tak
Osłona komunikatorów i P2P tak tak tak
Osłona sieciowa tak tak tak
Filtr behawioralny tak tak tak
Filtr skryptowy udoskonalony tak tak tak
Skanowanie z wiersza poleceń nie tak tak