POSTANOWIENIA OGÓLNE
Firma Infoserwis przykłada wiele uwagi ochronie poufności informacji użytkowników. Większość stron w naszej witrynie można odwiedzać bez przekazywania jakichkolwiek danych osobowych. Czasami jednak podanie tych informacji jest konieczne do zrealizowania żądanych usług. Niniejsze zasady zachowania poufności informacji wyjaśniają sposób gromadzenia i wykorzystywania danych w takich sytuacjach. Dotyczą one serwisu www.infoserwis.wroc.pl (www.avastpl.com); nie odnoszą się one do żadnych innych dostępnych online i offline witryn sieci Web, produktów ani usług firmy Infoserwis. Prosimy o przeczytanie całego tekstu o zasadach zachowania poufności.
ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwracamy się do użytkownika o przekazanie informacji pozwalających na określenie jego tożsamości (czyli danych osobowych) lub informacji kontaktowych. Takie informacje są zazwyczaj potrzebne, kiedy konieczne jest zamówieniem biuletynów wysyłanych pocztą e-mail, uzyskaniem dostępu do witryny o ograniczonym dostępie, zapisaniem się do udziału w wydarzeniu lub szkoleniu. Dane osobowe zbierane poprzez witrynę Infoserwis zazwyczaj zawierają tylko adres poczty e-mail czy lokalizację, mogą jednak zawierać także inne informacje konieczne do zrealizowania zamówionej przez użytkownika usługi.
Na przykład: Jeżeli użytkownik wybierze usługę lub transakcję, która wymaga wystawienia faktury (np. złoży zamówienie), zwrócimy się do niego o podanie danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności i dostarczenia zamówienia, takich jak: imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Firma Infoserwis może udostępnić dane osobowe użytkownika, jeżeli jest do tego zobowiązana albo uprawniona na mocy obowiązujących przepisów prawa lub jeśli uzna, działając w dobrej wierze, że takie postępowanie jest niezbędne do: (a) przestrzegania przepisów prawa lub podporządkowania się nakazom sądowym nałożonym na firmę lub witrynę; (b) ochrony lub obrony praw albo własności firmy Infoserwis i jej witryn sieci Web; (c) wykonywania działań w krytycznych okolicznościach w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników firmy Infoserwis, użytkowników produktów i usług firmy Infoserwis lub bezpieczeństwa publicznego.
KONTROLA DANYCH OSOBOWYCH
Po udostępnieniu w witrynie Infoserwis danych osobowych, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody użytkownika w celach lub w sposób inny niż wcześniej określone. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w celach omówionych w poprzednich ustępach niniejszej deklaracji. Użytkownikowi udostępnione zostaną sposoby weryfikowania poprawności i aktualności jego danych osobowych. Użytkownik ma możliwość wglądu do swoich danych osobowych i ich modyfikowania.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Firma Infoserwis dba o bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika własnej witryny internetowej. Dane osobowe udostępniane przez użytkowników są przechowywane na komputerach o ograniczonym dostępie tylko w celu biznesowym. Dane te nie są przetwarzane ani gromadzone w jakimkolwiek rodzaju hurtowni danych.